You are here

Platea

Platea

Proizvodi Platea

L-Platea Beige 4.5x38

Šifra: D251
Dimenzije: 4.5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

L-Platea Gris 4.5x38

Šifra: D252
Dimenzije: 4.5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

L-Tresor Nacar 0.8x30

Šifra: DT70
Dimenzije: 0.8x30
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

L-Tresor Plata 0.8x30

Šifra: DT71
Dimenzije: 0.8x30
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

Mr-Platea Beige 25x38

Šifra: D165
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

Mr-Platea Gris 25x38

Šifra: D166
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

Platea Beige 25x38

Šifra: D159
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

Platea Blanco 25x38

Šifra: D157
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

Platea Gris 25x38

Šifra: D164
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

Platea Moka 25x38

Šifra: D163
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

L-Aluminum-38 1.5x38

Šifra: CAJ5
Dimenzije: 1.5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

D-Platea Beige 25x38

Šifra: D249
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Dekorativne pločice
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

D-Platea Gris 25x38

Šifra: D250
Dimenzije: 25x38
Atributi:
 • Dekorativne pločice
 • Glazirane
 • Za unutra
 • Zidne

L-Mos-Platea Beige 5x38

Šifra: D324
Dimenzije: 4.5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

L-Mos-Platea Gris 5x38

Šifra: D325
Dimenzije: 5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne

L-Perfil-38 0.5x38

Šifra: CAI5
Dimenzije: 0.5x38
Atributi:
 • Glazirane
 • Ukrasne bordure
 • Za unutra
 • Zidne